02 MAR

7 bra anledningar, varför du ska leasa din lagerhall!

Skrivet av Andreas Ling
 

 

Leasa lagerlokal lagerhall

 

Att leasa en lagerhall från oss på PMH-Hallen är en smart lösning när ni ska kostnadseffektivisera era lagerbehov. Oavsett om ni ska expandera, förnya, få ner driftskostnaderna eller har ett behov att väderskydda ert material. Så har vi en lösning för er.Så varför ska man leasa sin PMH-Hall? Här är 7 bra anledningar varför ni ska leasa er lagerhall hos oss.

 

 

 

Det påverkar inte kreditutrymmet

När man leasar en lagerhall så behöver ni inte binda ert eget kapital eller använda andra bankmässiga säkerheter för att kunna få det utrymmet verksamheten behöver. Detta ger er ekonomisk frihet att finansiera och investera andra nödvändiga delar av er verksamhet.

 

 

Det är enkelt att budgetera

Med leasing är det enkelt att planera budgeteringen och likviditeten. Eftersom du i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden.

 

 

Leasing påverkar endast resultaträkningen

När ni leasar en PMH-Hall påverkas endast resultaträkningen under leasingtiden, då lagerhallen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.

 

 

Leasingavgiften är avdragsgill till 100%

En stor fördel med leasing är att leasingavgiften är avdragsgill till 100%, vilket betyder att den dras som en kostnad och du kan lyfta hela momsen på hyran. Den bokförs som en rörelsekostnad och belastar därmed inte er balansräkning.

 

Du kan välja en leasingtid som passar er verksamhet

När man leasar en PMH-Hall så anpassas leasingtiden till utrustningens ekonomiska livslängd. Månadskostnaden påverkas av utrustningen värde och leasingavtalets längd. När du leasar en lagerhall från oss kan du välja mellan 24, 36 eller 60 månaders avtal.

 

Att leasa är flexibelt

Vi lever i en oviss tid där det är svårt att förutspå framtiden både för den egna verksamhet och omvärlden. Att leasa ditt lagerutrymme är därför en flexibel finansieringsform som tillåter er att anpassa er verksamhet till rådande förändringar på marknaden och i omvärlden. Med en låg månadskostnad utan att binda kapital har ni möjlighet att försäkra er mot framtiden.

 

 

Du kan köpa din PMH-Hall till restvärde

Eftersom vi vet att du kommer vara mer än nöjd med din PMH-Hall så kan du i slutet förlänga din leasingtid eller köpa loss din lagerhall till restvärde.

 

 

Leasing hos PMH-Hallen är en fördelaktig form av hyra där ni fördelar kostnaden över tid till en låg månadskostnad som sker i samma takt som er lagerhall används. Ni får full nyttjanderätt och kan fritt disponera er lagerhall inom er verksamheten.

 

Läs mer om leasing av lagerhall här.

 


 
 
Skrivet av Andreas Ling