HyrhallHyrhallHyrhall

Hyrhall

Hyrhall är den optimala lösningen på tillfälliga, korta eller längre lokalbehov, som t ex lager, försäljnings-, produktions- och utställningslokal.

  • Snabb leverans
  • Ekonomisk
  • Lättplacerad
  • Utbyggbar
 
 
 
 

Hyr lagerhallar för temporära lagerbehov

När man har ett tillfälligt lagerbehov är hyrhallen en snabb och ekonomisk lösning. Hyrhallen finns i fyra standardmoduler på 120 m2 (10*12*3 m), 180 m2 (12*15*4 m), 240 m2 (15*16*4,5 m) samt 360 m2 (12*30*4 m). Hyrhallarna är försedda med stabila skjutportar. Hallarna kan förlängas genom sammankoppling av två eller flera moduler och även anslutas mot befintlig byggnad. Hyrhall består av kallformade och varmförzinkade stålprofiler vilket gör att stommen är tålig och har en lång livslängd.

 
Utanpå stommen ligger en tjock lackerad pvc-duk med ett vitt ljusgenomsläppligt tak som ger ett behagligt dagsljus över den pelarfria ytan. Väggsidorna är av rak konstruktion för att ge ett optimalt utnyttjande. Hallen kan placeras nära verksamheten för att undvika onödiga logistikkostnader.
Lagerhall att hyra 120 m2
Hyrhall 120 m2
Lagerhall att hyra 180 m2
Hyrhall 180 m2
Lagerhall att hyra 240 m2
Hyrhall 240 m2
Lagerhall att hyra 360 m2
Hyrhall 360 m2

Är ditt lagerbehov tidsbegränsat?

Det går ganska snabbt att få en hyrhall på plats. Den monteras upp på 2-4 dagar beroende på vilken storlek man väljer. Du behåller den  så länge du behöver den. Hyrhallen är lättplacerad och behöver en hårdgjord yta som t ex en befintlig grus- eller asfaltsplan. Vi förankrar Hyrhallen med dubbla förankringsjärn, som drivs ner i marken så att hallen står stabilt. Placeras hyrhallen på en asfalterad yta finns det möjlighet att sätta tätning mot asfalten för att förhindra att ytvatten kommer in. Tätas hallen kan man sätta in ett avfuktningsaggregat som ger en kontrollerad miljö utan uppvärmning såväl sommar som vinter. Ingen korrosion eller fukt, ett idealiskt och energisnålt sätt att lagra material. Hyrespriset varierar beroende på vilken storlek ni behöver och hyrestidens längd. Kontakta oss för aktuella hyrespriser.

Bygglov

Precis som vilken annan byggnad som helst, är en hyrhall bygglovspliktig om man befinner sig inom detaljplanerat område. Bygglovsprocessen är enklare i detta fall då man söker temporärt bygglov. PMH tillhandahåller nödvändig dokumentation och är behjälplig med assistans om det önskas.

 

Hyrestid

Minimum hyrestid är 6 månader, men är förövrigt flexibel enligt överenskommelse. Förlängning av ingångna avtal kan i de flesta fall ske utan hinder.


Välkommen att kontakta oss för ett upplägg som passar just för er.

Utrustning

Hyrhall kan kompletteras med utrustning efter behov. Det går att hyra hallen med belysning och/eller avfuktningsaggregat. Vi kan ordna fläktar och uppvärmningsaggregat om ni vill ha det och vårt påkörningsskydd går också att få som tillbehör till PMH Hyrhall.

Teknisk Data

Frågor om produkten?

Har du frågor om produkten, vill lägga en beställning eller begära offert – vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.