Användningsområde Bulklager - BulkhallAnvändningsområde Bulklager - BulkhallAnvändningsområde Bulklager - BulkhallAnvändningsområde Bulklager - BulkhallAnvändningsområde Bulklager - Bulkhall

Bulklager

Bulkhall för lagring av pellets, flis, salt, torv mm samt återvinning material.Vår Lagerhall kan utrustas samt kundanpassas med olika tillval som effektiviserar lagringen av dessa material.

  • Håller materialet torrt
  • Bulkvägg vid bulklagring
  • Lätt åtkomligt material
 
 
 
 

Bulklager för lagring av packat eller löst material.

Bulklager används för förvaring av spannmål, salt, pellets, sand, sågspån eller andra bulkvaror. Ibland används benämningen bulklager även för ett så kallat buffertlager, då man vill ha en extra buffert av varor för att kunna säkerställa sin leveranskapacitet. Behöver ni ett extra lager för detta, så läs mer om PMH Lagerhall och PMH Torrfuftlager.


En bulkhall förses med en integrerad sarg eller betongstöd. Bulklager är ett mycket kostnadseffektivt lagerutrymme som vi anpassar så att det uppfyller era unika lagerbehov. Bulklager har ofta högt i tak, stora golvytor med stora portar för enkel in och ut transport med lastbil eller försedda med öppen gavel. Hallen kan enkelt förses med flyttbara betongklossar om ni vill skapa flera sorteringsfack i er bulkhall.


Typiska varor i ett bulklager är vägsalt, kol, träpellets, metallskrot, cement, spannmål, återvinningsmaterial och trävaror. En bulkhall från PMH-Hallen levereras med förstärkta bulkväggar som tål angiven belastning från lagermassorna. Vi dimensionerar bulkväggen efter densitet och rasvinklar för just det material som ni ska lagra. Bulklagret kan kompletteras med avfuktare för att få ett kontrollerat inneklimat.


Vi hjälper er hela vägen genom projektet med ert bulklager. Bulkhallen kan ni få i önskad längd, bredd och höjd.
Vi har levererat bulklager från 10 x10 meter för lagring av salt till hallar som är 40 x 280 meter.

Frågor om produkten?

Har du frågor om produkten, vill lägga en beställning eller begära offert – vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.