Teknisk data

Teknisk data

 
 
 
 

Konstruktion

Dimensionerad för snö- och vindlast enligt Boverkets gällande byggnormer.
 

Storlekar

Från 8 till 40 meter fribärande bredd och valfri längd. Höjd enligt önskemål
 

 

Stålstomme

Fackverk av kallformade stålprofiler, ytbehandlade med varmförzinkning enligt
SS-EN ISO 1461. Stommen är CE-märkt enligt EN-1090-1:2009+A1:2011
 

Förankring

Hallen kan förankras direkt på marken med förankringsjärn, jordankare eller prefabricerade
betongelement alternativt platsgjuten betongsockel.
 

Portar

Hallen utrustas som standard med manuella vikportar i önskad storlek.
Övriga porttyper levereras enligt önskemål.
 

Väggar och tak

Hallduken är av typgodkänd, lackerad och plastbelagd polyesterväv. Duken på väggarna finns i ett flertal standardfärger och lämpar sig väl för tryck av reklam och logo. Taket är som standard i vit färg, vilket ger en mycket god ljusgenomsläpplighet.

Väggarna kan även förses med profilerad, lackerad stålplåt i valfri standardfärg (Plåthall), monterad på lättbalk av stål till valfri höjd över marken.
 

Dukspänning

PMH:s dukspänningssystem optimerar dukens livslängd och ger maximalt spända väggsidor och tak. Varje fack spänns separat mellan respektive ramben med spännskruvar, vilket bidrar till ett minimum av underhåll.

 

Frågor om produkten?

Har du frågor om produkten, vill lägga en beställning eller begära offert – vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.