Lager för pellets, flis, spån och torv och övriga energimaterial

Vår Lagerhall utrustas och kundanpassas med tillval som optimerar och effektiviserar lagringen utav energimaterial.
  • Håller godset torrt
  • Bulkvägg vid bulklagring
  • Goda energivärden
Dela:

Flexibla lager för bioenergi

PMH-Hallen lämpar sig mycket väl till lagring av alla typer av energimaterial, såsom pellets, flis, spån, torv och övriga energimaterial.


Materialen kan med fördel lagras i bulkform eller i färdigpackad form.
Låg fuktkvot i Era material säkerställs med ett Torrluftlager (avfuktat).

Ladda ner broschyrer för Lager för pellets, flis, spån och torv och övriga energimaterial