Finansiering -  PMH-Hallen kan finansieras genom olika alternativ: köp, hyrköp, hyra eller leasing.