Lagerhall för återvinning

PMH-Hallen är ideal för återvinning då lagringsytan är kostnadseffektiv och att lagringshallen  tål att utsättas för hårda miljöer i tufft klimat.
  • Kostnadseffektiv lagringsyta
  • Pelarfri golvyta
  • Stödväggar vid bulklagring
Dela:

Vädersäkrad hall för tuffa klimat och hårda miljöer

PMH-Hallen lämpar sig väl till en effektiv hantering av allt återvinningsbart  i tuffa miljöer. Hallen kan med fördel delas in i olika zoner för respektive material. Den kan även förses med invändiga stödväggar för bulkhantering.