Tillval FörankringTillval FörankringTillval FörankringTillval FörankringTillval Förankring

Förankring

PMH-Hallen förankras enkelt direkt på marken med förankringsjärn eller jordankare som slås ned i marken. Förankringsdjup på förankringsjärn eller jordankare ca 0,7 – 1,5 meter. Vid förhållanden eller där storleken på hallen gör att annan lösning krävs, kan vi leverera prefabricerade betongblock i vilken stålstommen därefter kan monteras direkt fast i.
 
 
 
 

Förankringsjärn & jordankare till lagerhallar

PMH-Hallen förankras med lite olika metoder beroende på vilka markförhållande som råder på platsen där hallen skall stå. Som standard förankras kortare spännvidder med dubbla förankringsjärn vid varje ben som drivs ner ca 1 meter i marken. Större spännvidder förankras med jordankare som drivs ner och där ett ankare expanderas ut nere i marken för att säkerställa att dimensionerande lyftkrafter uppnås.

 

Vid osäkerhet om aktuella markförhållande, kan en provdragning utföras, där vi kan se vilken förankringsmetod som blir bäst just på detta underlag. Utöver dessa alternativ som är lämpliga för grusplan och asfalterade ytor, kan PMH-Hallen förankras på en gjuten betongplatta eller betongsockel. Förankring sker då med ingjutna bultgrupper eller expander/kemankare. Som tillval kan vi leverera prefabricerad betongsockel som sätts på plats i samband med övrigt markarbete.

Frågor om produkten?

Har du frågor om produkten, vill lägga en beställning eller begära offert – vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.