Isolering

Väljer man en PMH Lagerhall/Combihall/plåthall kan denna isoleras likt en konventionell byggnad och en Climathall isoleras med innerduk.
  • Olika typer av isolering
  • Invändigt klimat likt en konventionell byggnad
  • Goda energivärden – 
  • U-värde 0,4 eller lägre efter behov
Dela:

Isoleringslösningar till lagerhallar

En PMH-Hall kan isoleras enligt flera metoder. Som standard erbjudes två utföranden, PMH Thermohall enligt konventionell metod samt PMH Climathall med isolerad innerduk.


För mer information se broschyr och respektive principskiss på uppbyggnad.

 

 

Principskiss isolering i pdf-format 

 

För mer information se PMH Thermohall.

Ladda ner broschyrer för Isolering