Användningsområde SalthallAnvändningsområde SalthallAnvändningsområde SalthallAnvändningsområde SalthallAnvändningsområde Salthall

Salthall

PMH-Hallens lagerlösning för salt är ett kostnadseffektivt alternativ som har hög korrosionsbeständighet mot saltets negativa egenskaper.
  • Stor öppning / port
  • Bulkvägg vid bulklagring
  • Väderskyddad
 
 
 
 

Väderskyddande lösningar för saltlagring

PMH-Hallen lämpar sig mycket väl för lagring av salt och grus både i bulkform och som säckat material. Den varmförzinkade stommen ihop med plastduken gör PMH-Hallen mycket motståndskraftig mot saltets aggressiva egenskaper.


Invändigt kan salthallen förses med bulkväggar av t.ex. träplank eller betongelement.
Salthallen kan enkelt kombineras med en sektion för lagring av grus.

Ladda ner broschyrer för Salthall

Frågor om produkten?

Har du frågor om produkten, vill lägga en beställning eller begära offert – vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.