Personalliggare

Överlåt personalliggaren på byggarbetsplatsen till oss.

  • Lagstadgat sedan 1 januari 2016
  • Kontakta oss i god tid före montagestart
Dela:

Låt oss ta ansvar för er personalliggare

Fr.o.m. den 1 januari 2016 skall enligt lag byggherren hålla med elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och anmäla byggnationen till skatteverket. Byggherren kan överlåta detta ansvar och PMH kan om det så önskas utföra denna tjänst. Vänligen kontakta PMH i god tid före montagestart om ni önskar beställa denna tjänst från oss.