FAQ

Vanliga frågor och svar

Är PMH-Hallen CE-märkt?

 • PMH-Hallens stomme är CE-märkt och tillverkas enligt EN-1090-2 av certifierade verkstäder.


Behövs bygglov för ett lagertält, plasthall, tälthall?

 • Om man befinner sig inom detaljplanerat område krävs bygglov. Vi är behjälpliga med ritningar och annan dokumentation som krävs för bygglovsansökan.
 • Certifierade kontrollansvariga i er närhet kan ni finna på Boverkets hemsida.


Vilken livslängd har tältduken?

 • Dukens tekniska livslängd är ca 25-30 år.


Kan man lagra fuktkänsligt material i ett lagertält?

 • I alla kallager finns risk för kondens därför rekommenderar vi att lagerhallen avfuktas vid lagring av fuktkänsligt material. Se Torrluftlager.
 

Ingår montage?

 • Montage ingår alltid och utförs av professionella och utbildade montörer.
 

Vad kostar en ett lagertält, tälthall/plasthall?

 • Det finns ingen prislista då PMH-Hallen kundanpassas och valmöjligheterna är stora. Vi räknar på varje enskilt objekt.
 

Kan PMH-Hallen isoleras?

 • PMH-Hallen kan med fördel isoleras. Se Climathall
 

Är en PMH-Hall inbrottssäker?

 • Duken ger inget större inbrottsskydd. Då man inte har inhägnat område rekommenderar vi Combihall med plåtklädda sidor.
 

Kan man öppna upp hela sidan på PMH-Hallen?

 • Långsida går ej att öppna upp då ramverket kommer ner här. På gaveln finns möjlighet. Se Protecthall.
 

Vad krävs för underlag/grundläggning för ett lagertält eller tälthall?

 • Normalt sett är en asfaltplan det vi behöver för att kunna förankra lagerhallen. Det kan också fungera på en väl packad grusplan. Vi besöker er gärna för att besiktiga förutsättningarna.


Vilket underhållsbehov har en PMH-Hall?

 • Underhållet är väldigt lite på en PMH-Hall. Dukspänningstekniken med spännskruvar ger ett minimalt behov av efterspänning. Efter en storm bör man dock kontrollera att vindkryss fortfarande är spända.
 

Vilka finansieringslösningar finns?

 • PMH-Hallen kan köpas, leasas och vissa storlekar kan hyras. Läs mer om det här
 

I vilka storlekar kan man få PMH-Hallen?

 • Standardbredder (fribärande) på PMH-Hallen är 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 26, 30, 36 och 40 m. Andra bredder kan vid behov erhållas. På längden byggs PMH-Hallen i 4 meters sektioner.


Dimensioneras PMH-Hallen för snö och vindlaster?

 • PMH-Hallen dimensioneras utifrån Europeiska Konstruktions Standarderna (EKS) samt Boverkets regler. Ingångsvärden blir för respektive kommuns bestämda snö och vindlaster.
 

Hur snöröjer jag en PMH-Hall?

 • Taket bör inte beträdas utan behörig säkerhetsanordning som är säkert förankrad. Vid tveksamheter använd professionell hjälp. Kontakta vår montage/serviceavdelning på telefon 0411-13800.
 

Hur lagar jag en reva i duken?

 • Vid mindre revor kan man laga med speciallim. Vid större revor varmluftsvetsas duken ihop. Vi erbjuder professionell hjälp om så önskas. Kontakta vår montage/serviceavdelning på telefon 0411-13800.


Hur rengör jag duken?

 • Undvik starka kemikalier vid rengöring. Oftast räcker högtryckstvätt och gärna med varmt vatten.


Varför välja en PMH Climathall jämfört med andra isolerade lagertält?

 • Vi monterar isoleringen på insidan!

 • Med isoleringen på insidan av ramarna är den bättre skyddad och bibehåller sin isolerande funktion

 • Isolering som är placerad på utsidan kan pressas ihop vid snöbelastning och förlora sin isoleringsförmåga. Det gör inte vår.Vår isolering på insidan blir inte förstörd om olyckan skulle vara framme och ni får ett hål eller en reva i duken. Är isoleringen placerad i ytterduken, kommer vattnet (in genom den skadade duken) in till isoleringen och då minskar isoleringsförmågan väsentligt. Det gör inte vår.