Polykemi AB

Dela:

Polykemi AB lagrar plastcompunds i våra lagerhallar

”Vi på Polykemi tillverkar kundanpassade plastcompounds för svensk och internationell plastindustri. Våra kunders krav på ”just in time” leveranser i kombination med kostnadseffektivt utnyttjande av vår maskinpark innebär ett varierande behov av lagervolymer.
 
PMH-Hallen erbjuder denna flexibilitet (15 lagerhallar på sammanlagt 17500 m2).”

Ola Hugosson, VD
Polykemi AB