Tillval FörbindelsegångTillval FörbindelsegångTillval FörbindelsegångTillval FörbindelsegångTillval Förbindelsegång

Förbindelsegång

Förbindelsegång är en mycket bra lösning för att sammankoppla två lagerhallar eller en lagerhall till en befintlig byggnad.

  • Effektivisera transporten mellan lokaler
  • Torr transportväg
  • Fungerar för både duklädd & plåthall
  • Skräddarsys efter behov
 
 
 
 

Skapa gångar mellan lagerhall och fastighet

PMH-Hallen kan anslutas mot befintliga byggnader med en förbindelsegång. En förbindelsegång gör att transporterna mellan PMH-Hallen och produktionslokalen eller den befintliga bygganden kan ske utan påverkan av väder eller vind.


Förbindelsegången storlek och utförande anpassas helt efter de förutsättningar och önskemål som gäller för respektive anläggning.

En stor fördel med att ansluta befintliga byggnader med en förbindelsegång är att transporterna till och från hallen kan ske torrt och utan påverkan av yttre förhållanden och och undviker att dra in snö eller vatten in i fabriken.
Även två plasthallar kan förbindas/anslutas mellan varandra med en förbindelsegång Vid PMH Plåthall och PMH Thermohall utrustas förbindelsegången enligt samma förutsättningar som hallen.

 

I många fall kräver bygglovs- och brandskyddsregler att man inte får bygga samman byggnader. Avstånd som krävs varierar mellan 0-8 meter beroende på brandcellsindelning och brandteknisk klass på befintliga väggar. Utrymmet mellan byggnaderna kan enkelt täckas och väderskyddas med hjälp av en förbindelsegång.

 

Tillsammans kommer vi överens om lämpligast tätningsmetod vid befintliga vägg- och fasadmaterial. 

Ladda ner broschyrer för Förbindelsegång

Frågor om produkten?

Har du frågor om produkten, vill lägga en beställning eller begära offert – vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.