Förbindelsegång

Förbindelsegång är en mycket bra lösning för att sammankoppla två lagerhallar eller en lagerhall till en befintlig byggnad.

  • Effektivisera transporten mellan lokaler
  • Torr transportväg
  • Fungerar för både duklädd & plåthall
  • Skräddarsys efter behov
Dela:

Skapa gångar mellan lagerhall och fastighet

PMH-Hallen kan anslutas mot befintliga byggnader med en förbindelsegång. En förbindelsegång gör att transporterna mellan PMH-Hallen och produktionslokalen eller den befintliga bygganden kan ske utan påverkan av väder eller vind.


Förbindelsegången storlek och utförande anpassas helt efter de förutsättningar och önskemål som gäller för respektive anläggning.

En stor fördel med att ansluta befintliga byggnader med en förbindelsegång är att transporterna till och från hallen kan ske torrt och utan påverkan av yttre förhållanden.

Även två plasthallar kan förbindas/anslutas mellan varandra med en förbindelsegång Vid PMH Combihall och PMH Thermohall utrustas förbindelsegången enligt samma förutsättningar som hallen.

Ladda ner broschyrer för Förbindelsegång