Tälthall

Tälthall en snabb och färdig lösning ert lokalbehov

Tälthall

Anledningar att välja en tälthall i stället för en konventionell byggnad

När man behöver en kostnadseffektiv lagerlösning med stor flexibilitet för både permanent och temporärt bruk är en tälthall ett utmärkt val. Tälthallen har kortare byggnadsprocess än en traditionell lagerlokal samt kostnaderna det medför. En stor fördel med en tälthall är att den går att skräddarsys efter just era behov. Om verksamheten eller behoven skulle förändras över tid så är det betydligt enklare att förändra en tälthall jämfört med konventionell byggnad.


Bygglov tälthall

Bygglovsplikt gäller när man bygger en tälthall på ett detaljplanerat område. Vi på PMH-Hallen hjälper er igenom bygglovsprocessen med den dokumentation som krävs för att ni ska få er tälthall på plats så snabbt som möjligt. Om er verksamhet behöver en hyra en tälthall under kortare tid så kan man söka ett temporärt bygglov.

Exempel på dokument som vi tillhandahåller bygglov för tälthall är:
 • Ritning plan, fasader och sektion
 • Förslag på kontrollplan
 • Konstruktionsdokumentation
 • Typgodkännande bevis
 • Förankring
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Situationsplan

Byggtid tälthall

En stor fördel att välja en tälthall jämfört med en traditionell lagerbyggnad är den korta byggtiden. Byggtiden för en tälthall är ungefär 1,4–4 månader medans en traditionell lagerbyggnad tar 6-24 månader.
Tälthallar på asfalt

Bredd, höjd, längd tälthall

Med PMH-Hallens modulbyggda konstruktion är det enkelt för oss att optimera tälthallen efter era förutsättningar. Våra tälthallar finns i ett antal standardbredder 8-10-12-15-18-20-24-26-30-36-40 meter, men går att tillverka i specialstorlekar på förfrågan.
Då tälthallens konstruktion är bågformad så varierar höjden, höjden blir högre i mitten och lägre på sidorna. Den styrande höjden är den fria höjden ute vid sidan vid fackverket. Vi på PMH-Hallen dimensionerar höjden efter era behov och krav: tex om ni behöver tippa maskiner i tälthallen som bulklager eller behöver lasta pallställ högt.

Tälthallen går att fås i princip i vilken längd som helst och går även att delas upp i sektioner för olika syften.
Tälthall nybyggd

Tälthallens unika ramkonstruktion

Tälthallen från PMH-Hallen har en välvd takkonstruktion som ger en optimal anläggningsyta för duken utan risk för punktvisa förslitningar, vilket kan ske med tälthallar med sadeltak eller brutna tak. Vårt unika dukspänningssystem för tälthallar optimerar dukens livslängd och ger maximalt spända väggsidor och tak. Varje fack av spänns separat mellan respektive ramben och spännskruvar vilket bidrar till minimalt med underhåll.

Dimensionering tälthall

När ni investerar i en tälthall från PMH-Hallen är ni i trygga händer. Vi ser till att tälthallen byggs på rätt vis. Tälthallen byggs enligt Europeiska unionens Eurocode direktiv tillsammans med de nationella bestämmelser som gäller i Sverige (EKS). Dessa nationella bestämmelser avser din geografiska position och klimat. Detta ligger som underlag när vi tar fram och dimensionerar din tälthall för bästa möjliga bärförmåga, stadga och beständighet.


Vindlast

PMH-Hallens tälthallar är dimensionerad efter vindlast. Vind som är en dynamisk last är något vid kalkylerar vid varje tälthall efter referensvindar från Boverket. I Sverige är referenshastigheten 21-26/ms beroende på ditt geografiska läge. Dessutom tages hänsyn till terräntypen som hallen ska byggas vid/på.

Snölast

En snölast är en variabel bunden last som först och främst påverkar takkonstruktionen på tälthallen och måste beaktas på rätt vis vid dimensionering. Vi har stor erfarenhet av tälthall i även de värsta snölastzonerna i Sverige. Vår unika takkonstruktion med bågformat tak är speciellt utvecklad för att hantera olika snölast och variationer i nederbörd på bästa möjliga vis.
Tälthall med öppen sida

Duk tälthall

Tälthallens duk är tillverkad av en stark plastbelagd polyestervävd som ger en motståndskraftig yta med hög dragtålighet, rivhållsfashet. Polyesterväven är dubbellackerad vilket ger en glatt yta som bidrar till att både regn och snö glider av takytan. Dubbellackeringen gör den även mer lösningsmedelstålig och gör att ytan blir smutsavstötande. En stor fördel med vår tälthallsduk är att det inte bildas sprickor i duken vilket minimerar underhåll. En annan stor fördel är att tälthallsduken är utvecklad för behålla sin funktion och utseende år efter år. Livslängden på vår tälthallsduk är i genomsnitt 25-30.

Branding

Tälthallens utformning med stora släta ytor ger en optimal plats för att presentera sitt varumärke. På tälthallens duk går det att placera logotyp eller slogan på både långsidor och kortsidor. Vi använder två olika tekniker för att applicera logotyper eller slogans på duken:

En påsvetsad printad lös banderoll som har fördelen att den går att kompletteras i efterhand och som kan bytas vid behov.
Den andra metoden är att vi målar direkt på tälthallsduken. Denna metod har en längre hållbarhet jämfört med en printad version.
Tälthall insida

En tälthall har en fri golvyta

En tälthall har en fri golvyta utan bärande pelare/stolpar inuti hallen. Detta gör det enkelt att anpassa, utnyttja och förändra lokalytan i tälthallen efter era behov.

Vad är en Tälthall

En tälthall ett ekonomiskt alternativ till en traditionell lagerbyggnad för året runt användning. En tälthall kan användas och utformas för olika typer ändamål så som lager, produktionslokal, bulklagring eller som temperaturreglerad miljö för känsliga material. En tälthall används ofta som komplement till andra byggnader.
Montage av tälthall

Montering av tälthall

Vi har en lång erfarenhet av montage av tälthallar. PMH-Hallens tälthallsmontage utförs av våra egna erfarna och professionella montörer. Vår långa kunskap för att vi kan sätta ett fast pris på montaget av tälthallen och tar ansvar för att allt blir korrekt utfört på ett tidseffektivt vis. Vi på PMH-Hallen har under åren byggt över 3000 tälthallar både i Norden och i resten av världen och har skapat oss en stor kunskapsbank över montage för olika klimat, förutsättningar och markunderlag.

Certifikat & Säkerhet

Vi tar säkerhet och arbetsmiljön på största allvar när vi tillverkar och monterar tälthallar. Våra montörer genomgår kontinuerligt utbildningar och har de certifieringarna som krävs för att uträtta montage enligt beprövad branschstandard.
Vi genomgår även de lokala säkerhetsutbildningar som er verksamhet kräver

Våra montörer erhåller följande certifieringar
 • SSG Entré (Säkerhet & Arbetsmiljö)    
 • Bas-U( Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet)    
 • Heta Arbeten (Brandskyddsutbildning)    
 • ID06 (Förhindrar svartarbetskraft)
 • Truckkort            
 • Liftkort
 • Fallskydd
Flygfoto över tälthallar

Belysning tälthall

Våra tälthallar är tillverkade så att de släpper in så mycket naturligt ljus som möjligt. Tälthallens bågformade design tillsammans med den ljusa takduken gör att insidan får ett jämnt och behagligt ljus under dagens ljusa timmar.

För att få en ljus hall under dygnets mörka timmar rekommenderar vi en installation av våra beprövade LEDindustriarmatur. Dessa är anpassade för att monteras i tälthallens galvaniserade stomme. Det är en komplett modulbyggd lösning med kabel och ljus för en snabb montering. LEDbelysningen är IP65 och har en beräknad livslängd på drygt 75 000 timmar eller 36 år om man räknar på en 2080 arbetstimmar per år. Vi monterar, hänger upp och kopplar ihop armaturerna i lagertältet och avslutar med en kabel med stickkontakt ner till marknivå. Härifrån kan lämplig styrning monteras, så som rörelsevakt, skymningsrelä mm.
Belysning tälthall