BAS U

Vid överenskommelse kan våra utbildade montageledare ta över ansvaret för Bas-U.

  • Erfarenhet inom Bas-U
  • Gemensam arbetsmiljöplan
Dela:

Låt oss ta ansvaret för Bas-U

Vid alla byggnationer är det byggherrens (kundens) ansvar att vara, eller utse en Bas-U ansvarig (utförande).  Detta kan delegeras till entreprenören om det inte är en generalentreprenad. Våra montageledare är utbildade i Bas-U och kan vid överenskommelse ta över detta ansvar. 
 
Kontakta oss gärna för mer information. 
 
Tillsammans med byggherren tar vi fram en gemensam arbetsmiljöplan som bygger på montagegenomförandet samt era lokala säkerhetsföreskrifter.