Lagertält

Lagertält för privata och industriella lagringsbehov

lagertält interiör

Varför ska man välja ett lagertält i stället för en konventionell byggnad

Ett lagertält är ett smart val när man ska välja en kostnadseffektiv lagerlösning med stor flexibilitet för både permanent och temporärt bruk. Lagertältet har betydligt kortare byggnadsprocess än en traditionell lagerlokal samt de omkostnaderna som det medför. En annan stor fördel med ett lagertält är att den kan skräddarsys just efter era behov. Skulle er verksamhet förändras över tid är det betydligt enklare att förändra ett lagertält än en konventionell byggnad.

Bredd, höjd, längd lagertält

Ett lagertält från PMH-Hallen är en modulbyggd konstruktion som kan optimeras för era behov och förutsättningar. Lagertälten finns i ett antal standarbredder 8-10-12-15-18-20-24-26-30-36-40 meter, men går att tillverka i mindre eller större bredder på förfrågan.

Höjden på ett lagertält varierar då konstruktionen är bågformad, höjden blir högre i mitten och lägre på sidorna. Den styrande höjden är den fria höjden ute vid sidan vid fackverket. Vi dimensionerar lagertältets höjd efter era krav och behov: tex om ni vill lasta pallställ högt eller behöva tippa maskiner för bulklager. Lagertälten går att fås i princip vilken längd som helst och kan delas upp i sektioner för olika syften.


Unik ramkonstruktion

Till skillnad mot sadel och brutna tak ger PMH-Hallens välvda takkonstruktion en optimal anliggningsyta för duken utan risk för punktvisa förslitningar. PMH:s unika dukspänningssystem optimerar dukens livslängd och ger maximalt spända väggsidor och tak. Varje fack spänns separat mellan respektive ramben med spännskruvar. Detta bidrar till minimalt av underhåll.
Två lagertält i olika storlekar med standardport

Duk lagertält

Vår lagertältsduk är tillverkad av en mycket stark polyesterväv som är plastbelagd för att ge en motståndskraftig yta med hög dragtålighet, rivhållsfasthet. Polyesterväven dubbellackeras för att ge en glatt yta vilket bidrar till så att både regn och snö glider av takytan. Detta gör den även mer lösningsmedelstålig och smutsavstötande. Då det inte bildas sprickor i duken gör att den knappt kräver något underhåll. En annan stor fördel med vår dukteknik är att den behåller sin funktion och utseende år efter år. Livslängden på en lagertältsduk hos PMH är i snitt 25-30 år.
logo på lagertält

Branding

Lagertältets design med stora släta ytor skapar en idealisk plats för att presentera ert varumärke. Lagertältsduken kan fås i ert varumärkes färger och det går att placera er logotype eller slogan på långsidorna och på kortsidorna. Vi erbjuder två alternativ för att applicera tryck på duken:

Vi erbjuder en påsvetsad printad lös banderoll med fördelen att den går att komplettera i efterhand och är enkel att byta vid behov.

Det andra alternativet vi erbjuder är att vi målar direkt på lagertältsduken, fördelen med denna metod är att den har en längre hållbarhet jämfört med den printade versionen.
pallställ lagertält

Dimensionering lagertält

När du väljer ett lagertält ifrån PMH-Hallen är du i trygga händer. Vi ansvarar för att din lagertält byggs på rätt sätt. Vi bygger enligt Europeiska unionens Eurocode direktiv tillsammans med de nationella bestämmelser som gäller i Sverige (EKS). Dessa nationella bestämmelser avser din geografiska position och klimat. Detta ligger som underlag när vi tar fram och dimensionerar din byggnad för bästa möjliga bärförmåga, stadga och beständighet.

Vindlast

Vind som är en dynamisk last är något vid kalkylerar vid varje lagertält efter referensvindar från Boverket. I Sverige är referenshastigheten 21-26/ms beroende på ditt geografiska läge. Dessutom tages hänsyn till terräntyp.
lagertält snö

Snölast

En snölast är en variabel bunden last som först och främst påverkar takkonstruktioner och måste beaktas på rätt vis vid dimensionering. Vi har stor erfarenhet av lagertält i även de värsta snölastzonerna i Sverige. Vår unika takkonstruktion med bågformat tak är speciellt utvecklad för hantera olika snölast och variationer i nederbörd på bästa möjliga vis.

Dimensionering lagertält

När du väljer ett lagertält ifrån PMH-Hallen är du i trygga händer. Vi ansvarar för att din lagertält byggs på rätt sätt. Vi bygger enligt Europeiska unionens Eurocode direktiv tillsammans med de nationella bestämmelser som gäller i Sverige (EKS). Dessa nationella bestämmelser avser din geografiska position och klimat. Detta ligger som underlag när vi tar fram och dimensionerar din byggnad för bästa möjliga bärförmåga, stadga och beständighet.

Bygglov lagertält

När man bygger ett lagertält på detaljplanerat område så är den bygglovspliktig. Vi på PMH-Hallen hjälper er igenom bygglovsprocessen med den dokumentation som krävs för att ni ska få ert lagertält på plats så snabbt som möjligt. Om er verksamhet behöver en hyra ett lagertält under kortare tid så kan man söka ett temporärt bygglov.

Exempel på dokument som vi tillhandahåller bygglov för lagertält är:
•    Ritning plan, fasader och sektion
•    Förslag på kontrollplan
•    Konstruktionsdokumentation
•    Typgodkännande bevis
•    Förankring
•    Brandskyddsbeskrivning
•    Situationsplan
Bild på lagertältets interiör, fyllt med diverse varor

Fri golvyta

En stor fördel med ett lagertält från PMH-Hallen är den fria golvytan utan bärande stolpar/pelare inuti hallen. Detta ger ett fritt spelrum med möjligheter för att anpassa och optimera ert lagertält precis som ni vill ha det för er verksamhet.

Byggtid Lagertält

En stor fördel att välja ett lagertält jämfört med en traditionell lagerbyggnad är den korta byggtiden. Byggtiden för ett lagertält är ungefär 1–4 månader medans en traditionell lagerbyggnad tar 6-24 månader.

Belysning lagertält

PMHs lagertält är utvecklad för att släppa in så mycket naturligt ljus som möjligt. Den bågformade utformningen av lagertältet tillsammans med den ljusa takduken gör att golvytan får ett jämnt och behagligt ljus från solen under dagens ljusa timmar. Ska hallen användas efter under dygnets mörka timmar rekommenderar vi att installera våra beprövade LEDindustriarmatur.
belysning lagertält
Dessa är anpassade för att passa perfekt i vår galvaniserade stomme. Den är en komplett modulbyggd lösning med kabel och ljus för en snabb montering. Lamporna är IP65 och har en beräknad livslängd på drygt 75 000 timmar eller 36 år om man räknar på en 2080 arbetstimmar per år. Vi monterar, hänger upp och kopplar ihop armaturerna i lagertältet och avslutar med en kabel med stickkontakt ner till marknivå. Härifrån kan lämplig styrning monteras, så som rörelsevakt, skymningsrelä mm.
lagertält montering

Montering av lagertält

När ni väljer ett lagertält från PMH är ni i trygga händer. Våra lagertält monteras av våra egna erfarna och professionella montörer. Den långa kunskapen gör att vi kan sätta ett fast pris på montaget och tar ansvar att allt blir korrekt utfört på ett tidseffektivt vis. PMH-Hallen har under åren byggt över 3000 lagertält både i Norden och i resten av världen och har expertis om montage för olika klimat, förutsättningar och markunderlag.

Certifikat & Säkerhet

Vi på PMH-Hallen tar säkerhet och arbetsmiljö på största allvar. Våra montörer genomgår kontinuerligt utbildningar och innehar de kvalifikationer och certifieringar för att uträtta ett montage enligt beprövad branschstandard.

Vi genomgår även de lokala säkerhetsutbildningar som er verksamhet kräver.


Våra montörer erhåller följande certifieringar

  • SSG Entré (Säkerhet & Arbetsmiljö)   
  • Bas-U(Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet)   
  • Heta Arbeten (Brandskyddsutbildning)   
  • ID06 (Förhindrar svartarbetskraft)
  • Truckkort           
  • Liftkort
  • Fallskydd

Vad är ett Lagertält

Ett lagertält är ett kostnadseffektivt alternativ till en traditionell lagerbyggnad för året runt användning. Lagertält kan utformas och användas för olika typer ändamål så som lager, produktionslokal, bulklagring eller som temperaturreglerad miljö för känsliga material. Ett lagertält används ofta som komplement till andra byggnader.
Lagertält i norrland med snö