Tillval AvfuktningTillval AvfuktningTillval AvfuktningTillval AvfuktningTillval Avfuktning

Avfuktning

Med en avfuktare inkopplad i PMH Lagarhallar får Ni en kontrollerad miljö och idealiska förutsättningar för lagring av korrosions- och fuktkänsligt gods.

  • Låga driftskostnader (ingen uppvärmning).
  • Säkrad leveranskvalité.
  • Rätta förutsättningar för produktion.
 
 
 
 

Normalt sett ligger luftfuktigheten på 70-85 %. Den relativa luftfuktigheten är beroende av luftens vattenhalt och temperatur. Genom att dra ut vatten ur luften sänker man den relativa luftfuktigheten, vilket är vår avfuktningsprincip. Avfuktning är energieffektivt eftersom man jobbar med den luften som man har avfuktat. Har man en gång sänkt fukthalten, så är det bara när man tillför fuktlaster som påverkar energiuttaget. Därför är det viktigt att hålla disciplin vad gäller portar, dvs att se till att de hålls stängda.  Även tillförande av annat material med mycket fukt i måste man tänka på, tex kan en fuktig lastpall innehålla en hel del fukt som höjer fukthalten i hallen.

 

Vi rekommenderar att man väljer portar som är motordrivna i en avfuktad hall, för att lätta minska tiden som porten hålls öppen. Den typ av avfuktare som vi använder i PMH Torrluftlager är en adsorptionsavfuktare, vilken fungerar även vid låga temperaturer, i motsats till en kondensavfuktare. Denna typ av avfuktare avlämnar inte fukten som fritt kondensvatten, utan binder fukten man drar ut i kalluft som roterar i avfuktaren och blåses ut i friska luften. Den avfuktade luften går tillbaka ut i hallen.

 

Avfuktning förhindrar att:


- Järn och plåt rostar.
- Pappersemballage mjuknar och sjunker ihop.
- Elektronik och elkomponenter oxiderar.

- Textilier, trä, läder och spannmål möglar.

- Bulkvaror t ex cement och konstgödsel, klibbar samman.
- Pappers- och trävaror tar åt sig fukt.

 

För mer information avseende avfuktade lagerhallar se PMH Torrluftlager

 

Frågor om produkten?

Har du frågor om produkten, vill lägga en beställning eller begära offert – vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.