Tjänster Service och reparation av lagerhallar

Service och reparation av lagerhallar

PMH finns där du behöver det, oavsett om det handlar om sedervanligt underhåll eller om olyckan varit framme.

  • Serviceavtal
  • Underhåll i förebyggande syfte
  • Reparation vid olyckor
 
 
 
 

Teckna ett serviceavtal för lagerhallar

För att kunna tillvarata PMH-Hallens långa livslängd, bör ett förebyggande underhåll utföras. Detta underhåll kan ni utföra själva med hjälp av våra drifts- och underhållsinstruktioner. Vi kan också utföra detta åt er, genom ett serviceavtal, som innebär att vi en gång vartannat år kontaktar er för ett servicebesök. Denna service dokumenteras i våra liggare, så vi kan gå tillbaka och se vad som eventuellt har åtgärdats.
 
Ett serviceavtal har ingen fast kostnad, vi fakturerar endast den tid och eventuellt material som gått åt vid servicetillfället. Vid tecknade av ett serviceavtal är timkostnaden lägre. 
 
Kontakta oss, så berättar vi mer om serviceavtalet. 
 
Om olyckan varit framme och en akut åtgärd behöver göras, så fixar vi detta med hjälp av våra erfarna montörer/reparatörer. Kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0411-13800

Frågor om produkten?

Har du frågor om produkten, vill lägga en beställning eller begära offert – vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.