Stålhall och stålhallar

Stålhallar finns i olika storlekar och och är en snabb, effektiv och färdig lösning på lokalbehov

Stålhallar finns i olika storlekar och färger

Stålhall finns i olika versioner, storlekar och färger. Stålhallarna bygger på standard komponenter och kan på kort tid levereras enligt ert önskemål. Stålhallen uppfyller alla gällande normer och dimensioneras utifrån aktuell kommun snö- och vindklass. Stålstommen är CE-märkt enligt EN 1090-1. Plåthallen är utrustad som standard med en robust manuell skjutport. Övriga portyper och dörrar levereras enligt önskemål.

Med PMH Stålhallar får ni lagerhallens fördelar dvs det ljusgenomsläppliga taket, som ger ett minimalt behov av belysning, och ni får också en helt pelarfri yta inne i hallen. Lagerhallen har också optimala förhållande för avfuktning och lagring av fuktkänsligt gods. Lagerhallen kan också kundanpassas i storlek och utrustning, se Tillval. Den kan även isoleras om behov finns för det. Stålhallen med dess väggbeklädnad av profilerad plåt ger utöver lagertältets alla fördelar även ett utökat inbrottsskydd.

 

Plåthall finns även som PMH Torrluftslager (avfuktad), PMH Protecthall (öppen sida), PMH Thermohall (isolerad), PMH Climathall (isolerad innerduk).

Stålhallens grundläggning kräver inte plintgrund som konvensionella plåthallar gör, då den är dimensionerad som en tvådelsram. Stålhallen kan monteras direkt på befintlig asfaltsplan och förankring sker med jordankare.

Vi tillhandahåller komplett montage av stålhallen genom våra professionella montageteam. Vi hjälper er också hela vägen genom bygglovsprocessen.

 

Stålhall interiör bild på lagring av aluminium

Jag vill bli kontaktad om stålhall

Företag:*
Namn:*
E-post:*
Telefon:*
Meddelande:
Läs om vår integritetspolicy