PMH-Hallens olika hallbyggnader

Typer av lagerbyggnader - Vi har en mängd olika typer av hallbyggnader allt efter era behov

PMH-Hallen konstrueras efter kundens unika behov. Möjlighet finns att själv välja bredd, längd, höjd och utseende. I våra hallbyggnader kan ni själv välja storlek och typ av port såsom skjutport, vikport, motordriven takskjutport eller snabbgående rullport. Det går även alldeleas utmärkt att avfukta eller isolera våra lagerbyggnader.
Lagertält – är en enkel och snabb lösning på ett lagerbehov, den pelarfria golvyta ger stor utnyttjandegrad. Lagertält kan byggas upp till 40 m fribärande bredd och i valfri längd. Konstrueras upp till snöklass 3,5 kN/m²
 
Tältlager - den enkla lösningen för lager. Våra tältlager anpassas för dina lager & lokalbehov. Lagret kan förses med pallställ levererat av oss för en komplett lösning. Tältlager kan både köpas, hyras eller leasas.
 
Tälthall –  en snabb lösning på lokalbehov. Finns olika längder och bredder och kundanpassas efter era behov. Stick ut med din tälthall genom att din logotype på den.
 
Stålhall - För ökad säkerhet kan hallbybyggnaden utföras kombinerat med plåtklädda väggar och ljusgenomsläppligt duktak. Möjlighet till avfuktning och isolering finns även i plåthallen.
 
Förrådstält - Vid kortare eller längre behov av lager är ett förrådstält ett bra alternativ. Hallbyggnaden kan anpassas för anslutning till befintliga byggnader eller med öppen gavel för snabb åtkomst av gods.
 
Plasthall - Våra plasthallar har dukbeklädd stålstomme med pelarfri golvyta. Våra lasthallar kan monteras på befintliga eller nya asfalts/grus planer eller gjutna betongplattor. Förankring av hallbyggnaden fixar vi.