Teknisk data

Dela:

Konstruktion

Dimensionerad för snö- och vindlast enligt Boverkets gällande byggnormer.
 

Storlekar

Från 8 till 50 meter fribärande bredd och valfri längd. Höjd enligt önskemål
 

 

Stålstomme

Fackverk av kallformade stålprofiler, ytbehandlade med varmförzinkning enligt
SS-EN ISO 1461. Stommen är CE-märkt enligt EN-1090-1:2009+A1:2011
 

Förankring

Hallen kan förankras direkt på marken med förankringsjärn, jordankare eller prefabricerade
betongelement alternativt platsgjuten betongsockel.
 

Portar

Hallen utrustas som standard med manuella vikportar i önskad storlek.
Övriga porttyper levereras enligt önskemål.
 

Väggar och tak

Hallduken är av typgodkänd, lackerad och plastbelagd polyesterväv. Duken på väggarna finns i ett flertal standardfärger och lämpar sig väl för tryck av reklam och logo. Taket är som standard i vit färg, vilket ger en mycket god ljusgenomsläpplighet.

Väggarna kan även förses med profilerad, lackerad stålplåt i valfri standardfärg (Plåthall), monterad på lättbalk av stål till valfri höjd över marken.
 

Dukspänning

PMH:s dukspänningssystem optimerar dukens livslängd och ger maximalt spända väggsidor och tak. Varje fack spänns seperat mellan respektive ramben med spännskruvar. Detta bidrar till ett minimum av underhåll.