Viktigt meddelande!

 

Beroende på det extrema vinter väderförhållande som råder, vilket har fått till följd att onormalt stora snömängder, is och dess tyngd belastar byggnader är det av vikt att alla fastighetsägare är medvetna om sitt ansvar och gör nödvändiga insatser med snö-/isröjning. Var gärna proaktiv då snön blir tyngre över tiden, även om det inte snöar ytterligare (densiteten kan öka genom att snön absorberar fukt).

 

Var försiktig vid snöröjningen och vidta säkerhetsåtgärder samt vid behov anlita fackkunnig hjälp.

 

PMH-Hallen är dimensionerad och beräknad utifrån vid varje tillfälle gällande normer och regler från Boverket, BKR/EKS. Då snöläget för närvarande på flera håll i Sverige kan överskrida de mängder som är grundvärden för BKR/EKS måste ovan åtgärder vidtas vid behov omgående.